AMIGOS CATEDRAL DE SANTIAGO

PARTICULARES

Para particulares hay una única categoría "Amigos", desde 25 EUR/año.
Beneficios:

 

 • Carnet de amigo
 • Acceso gratuito a Museo Catedral (Colección permanente y Pórtico de la Gloria, previa reserva)
 • Tarifa reducida en exposiciones temporales y visitas temáticas (Cubiertas, Tribuna, Excavaciones) previa reserva.
 • Invitación a eventos organizados por Fundación Catedral
 • 10% descuento en tiendas oficiales de la Catedral

 

 

EMPRESAS

AMIGO

Donación anual entre  50 EUR y 199 EUR

 

 • 1 carnet de Amigo
 • Distintivo identificador "Amigo de la Catedral".
 • Acceso gratuito a Museo Catedral (Colección permanente).
 • Tarifa reducida en visitas temáticas (Cubiertas, Excavaciones, Tribuna) y exposiciones temporales, previa reserva.
 • Invitación a eventos organizados por la Fundación Catedral
 • 10% de descuento en tiendas oficiales de la Catedral

 

 

COLABORADOR

Donación anual entre 200 EUR y 2.999 EUR

 

 • Carnets de Colaborador (hasta 2 carnets)
 • Distintivo identificador "Amigo de la Catedral"
 • Acceso gratuito a Museo Catedral (Colección permanente)
 • Acceso gratuito a visitas temáticas (previa reserva: Cubiertas, Excavaciones, Tribuna) y exposiciones temporales.
 • Invitación a eventos organizados por la Fundación Catedral
 • 10% de descuento en tiendas oficiales de la Catedral
 • Espacio en la página web oficial del Plan de Amigos y en redes sociales de la Catedral

 

 

BENEFACTOR

Donación anual entre 3.000 EUR y 8.999 EUR

 

 • Carnet de Benefactor (hasta 3 carnets)
 • Distintivo identificador "Amigo de la Catedral"
 • Acceso gratuito a Museo Catedral (Colección permanente)
 • Acceso gratuito a visitas temáticas (previa reserva: Cubiertas, Excavaciones, Tribuna) y exposiciones temporales.
 • Invitación a eventos organizados por la Fundación Catedral
 • 10% de descuento en tiendas oficiales de la Catedral
 • Espacio en la página web oficial del Plan de Amigos y en redes sociales de la Catedral
 • Recepción de publicaciones propias
 • Uso de la imagen de la Catedral de acuerdo con la Fundación Catedral

 

 

PROTECTOR

Donación anual de más de 9.000 EUR

 

 • Carnet y certificado de Protector (hasta 4 carnets)
 • Distintivo identificador "Amigo de la Catedral"
 • Acceso gratuito a Museo Catedral (Colección permanente)
 • Acceso gratuito a visitas temáticas (previa reserva: Cubiertas, Excavaciones, Tribuna) y exposiciones temporales.
 • Invitación a eventos organizados por la Fundación Catedral
 • 10% de descuento en tiendas oficiales de la Catedral
 • Espacio en la página web oficial del Plan de Amigos y en redes sociales de la Catedral
 • Recepción de publicaciones propias
 • Uso de la imagen de la Catedral de acuerdo con la Fundación Catedral
 • Visitas VIP a la Catedral (previa concertación)
 • Presencia institucional en actividades de la Fundación Catedral

TIPO DE DOAZÓN

Cantidade que desexa doar, segundo a categoría elixida.

FORMA DE PAGO

Tamén pode realizar a súa achega mediante ingreso en conta bancaria

 • NOVAGALICIA BANCO: ES27-20800300823040153985 / BIC: CAGLESMMXXX
 • BANCO SANTANDER: ES19-00492584952814197118 / BIC: BSCHESMMXXX

Envíe o xustificante do ingreso cos seus datos de contacto (Nome e apelidos, DNI/Pasaporte/NIF, Domicilio, Correo electrónico) coa indicación AMIGOS CATEDRAL DE SANTIAGO a administracion@catedraldesantiago.es ou por correo postal a: Fundación Catedral de Santiago. Casa do Deán, Rúa do Vilar,1 - 15705 - Santiago de Compostela


Tamén pode realizar a súa achega mediante BIZUM

 • Código BIZUM: 04008

Bizum


TIPO DE PAGO

Os datos marcados con (*) son obrigatorios

DATOS DE EMPRESA
DATOS PERSOAIS


** Se o carné se destina como regalo a un terceiro envie os seus datos a info@catedraldesantiago.es


Lin e acepto as condicións legais En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os datos persoais que nos facilite mediante o enchemento dos formularios da web, pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado debidamente inscrito na Axencia Española de Protección de Datos, e utilizaranse unicamente para a xestión administración e facturación dos servizos contratados.

Así mesmo, informámoslle de que a Fundación Catedral de Santiago é a encargada de tratamento deses datos e de atender a súa solicitude de exercicio dos dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Se non esta de acordo con algún dos tratamentos expostos pode exercer os referidos dereitos, dirixíndose por escrito, a Fundación Catedral de Santiago, en casa do Deán, (Rúa do Vilar, 1 C. P. 15704) en Santiago de Compostela. A solicitude deberá conter o nome, apelidos e firma do solicitante, fotocopia do seu DNI ou documento de identidade que o substitúa, asi como o contido da petición que realice.

O enchemento de todos os campos recolleitos neste formulario supón o seu consentimento expreso ao tratamento dos seus datos persoais coas finalidades indicadas. No caso de que en e formulario deban incluírse datos de carácter persoal a persoas físicas distintas das que cumprimenta o presente formulario deberá, con carácter previo á súa inclusión informarlles dos extremos contidos nos parágrafos anteriores.
.
Lin e acepto a política de privacidade.
Acepto recibir información da Fundación Catedral de Santiago.